Proč Rapanui?

Proč zrovna jméno Rapanui? Příběh a historická událost lidí z ostrova Rapanui ležícího v Tichém oceánu se stává v současné době velice inspirativním fenoménem a příkladem, co může způsobit masivní nárůst populace spojená s nadměrnou konzumací a spotřebou obnovitelných i neobnovitelných zdrojů, které naše země nabízí.

Historie lidí z Rapanui se začala odehrávat na začátku 9. století, kdy probíhala polynéská expanze a osídlování tichomořských ostrovů od Havajských ostrovů až po Nový Zéland. Ostrov Rapanui (Velikonoční ostrovy), byl panenským místem uprostřed Tichého oceánu s velkou hojností flóry i fauny. Nabízel tak pestrý život plný hojnosti, kde během krátkého času a navzdory tisícikilometrovým vzdálenostem se na ostrov začalo stěhovat stále více polynéského obyvatelstva. Společnost se na ostrově začala velmi rychle rozvíjet, čehož důkazem jsou i stále stojící sochy Moia. To ukazuje na to, že obyvatelé Rapanui měli díky bohatství ostrova dostatek času i na řadu společenský akcí a tradice.

I když ostrov nabízel veškeré potřebné zdroje pro život, rozrůstající populace (na Rapanui) a zvyšující se nároky jejího obyvatelstva vedlo k nekontrolovatelnému kácení stromů a celkovému vyčerpání většiny potřebných zdrojů na ostrově. Vykácením stromů přišli i o možnost stavět si nové lodě, které jim umožňovaly překonávání dlouhých vzdáleností mezi ostrovy. Tím se v podstatě stali trosečníky na vlastním ostrově, což vedlo k úpadku této civilizace. Sir. David Attenborough tento příběh vypráví detalněji v několika dokumentech viz. blog.

Zakladatelé módní značky Rapanui, bratři Drake, se při jednom surfování u břehů Francie přiotrávili znečištěnou vodou. Jejich reakce na tuto nepříjemnou událost vyústila v založení  oděvní značky Rapanui, která stojí na principech udržitelnosti a minimalizace negativních vlivů výroby oblečení na životní prostředí, zdraví a bezpečnost lidí.